Số lượng vốn của Bầu Đức ở Hoàng Anh Gia Lai ngày càng sụt giảm. Theo báo cáo sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT và cán bộ cấp cao của công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố mới đây, chủ tịch Đoàn Nguyên Đức hiện nắm khoảng 311,6 triệu cổ phiếu HAG. So với mức nắm giữ vào đầu năm 2013, con số chốt tại thời điểm cuối năm ngoái đã tăng khoảng 52 triệu đơn vị.

Khoa học công nghệ Doanh nghiệp

Tuy sở hữu nhiều cổ phần hơn, nhưng trên thực tế, tỷ lệ góp vốn của bầu Đức lại giảm gần 5%, từ mức 48,3% xuống còn 43,4%. Đây cũng là tình trạng chung của các thành viên HĐQT của công ty, với tổng tỷ lệ thay đổi là hơn 5,2%.

Theo lý giải của Hoàng Anh Gia Lai, lượng chứng khoán HAG của các lãnh đạo công ty thay đổi chủ yếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 5:1 trong năm 2013. Ngoài ra, tổng giám đốc Nguyễn Văn Sự và phó tổng Võ Trường Sơn mua thêm mỗi người 100.000 cổ phiếu công ty để đầu tư.

Trong khi đó, việc tăng số cổ phiếu nhưng lại khiến tỷ lệ góp vốn giảm là tác động của hiện tượng pha loãng cổ phiếu sau khi Hoàng Anh Gia Lai thực hiện phát hành riêng lẻ cho cổ đông - nhà đầu tư chiến lược Credit Suisse. Theo danh sách chốt ngày 10.2 vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai chỉ có 2 cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn là bầu Đức (43,39%) và Credit Suisse (10,21%).