Sau tuổi 30 bạn khởi nghiệp sẽ dễ thành công hơn. Ray Kroc – nhà sáng lập McDonald's vẫn bán cốc giấy và máy lắc sữa cho đến năm 52 tuổi, còn nhà sáng lập hãng mỹ phẩm Mary Kay - Mary Kay Ash năm 45 tuổi vẫn bán sách và đồ trang trí nhà.

>>  Hàng miễn phí vẫn có cái giá của nó

>>  Quá tự tin với tấm bằng cử nhân để bây giờ thất nghiệp

info-5-1396670225-3737-1396836091.jpg

Khởi nghiệp sau tuổi 30 dễ thành công hơn