Rắn khổng lồ che mưa cho Bồ Đề Đạt Ma niệm kinh. Với nội dung nói về những điều thiện tâm từ con người. Lịch sử đạo phật ghi nhận Bồ Đề Đạt Ma niệm kinh dưới gốc cây bồ đề đã được rắn khổng lồ che mưa. Hình ảnh này khiến chúng ta liên tưởng đến những chuỗi phim hành động thời hiện đại.

Nguồn: sưu tầm internet