Quảng Nam ra sức đầu tư nguồn điện và chợ để phát triển kinh tế. Theo tiêu chí NTM, đạt yêu cầu về điện là phải có hệ thống điện đảm bảo chất lượng và trên 98% số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Để đáp ứng yêu cầu này, năm 2012 Sở Công Thương chủ động xây dựng quy hoạch phát triển điện lực đến năm 2015 và được Bộ Công Thương phê duyệt. Đây là căn cứ quan trọng để ngành điện xây dựng kế hoạch, huy động nguồn vốn và triển khai đầu tư các công trình hạ tầng điện đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân.

Vào năm 2010, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã tiếp nhận và bàn giao lưới điện hạ áp, bán điện trực tiếp đến từng hộ dân. PC Quảng Nam đầu tư gần 11 tỷ đồng mở rộng và nâng cấp 11,7km đường dây trung thế, 32,3km đường dây hạ thế và lắp đặt 8 trạm biến áp; đồng thời thay mới 1.842 công tơ, bán điện trực tiếp cho 1.900 hộ, đạt 100% số hộ có điện lưới quốc gia. Ngoài đầu tư điện phục vụ sinh hoạt, PC Quảng Nam còn đầu tư mở rộng điện cho Cụm công nghiệp Phú Mỹ và các khu chăn nuôi, chế biến gia súc, gia cầm.

Nhờ sự nỗ lực này mà trong thời gian ngắn, xã điểm NTM Tam Phước (Phú Ninh) đã hoàn thành tiêu chí về điện.

Trong 208 xã xây dựng NTM tại Quảng Nam, hiện mới có 97 xã đạt tiêu chí về điện (46,6%). Riêng đối với 50 xã phải hoàn thành NTM giai đoạn 2011-2015, chỉ có 40 xã nằm trong số 97 xã nói trên. Còn lại 10 xã kém về chất lượng điện và 3 xã chưa đạt về số hộ sử dụng điện. Hiện, Quảng Nam vẫn còn 53,4% số xã cần phải đầu tư 1.000 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống điện mới đảm bảo hoàn thành tiêu chí điện.

Khuyến khích đầu tư chợ

Về đầu tư hạ tầng thương mại và tiêu chí chợ nông thôn, mới đây UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quy hoạch phát triển ngành công thương tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Theo đó, trong những năm tới, Quảng Nam sẽ có 228 chợ (tăng 68 chợ so với hiện nay), tổng nguồn vốn đầu tư phát triển mạng lưới chợ lên đến 1.276 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương sẽ tham mưu UBND tỉnh thông qua quy hoạch các điểm siêu thị nhỏ, cửa hàng tiện ích tại các địa phương. Đây là điều kiện và cơ hội thuận lợi để người dân, đặc biệt là người dân nông thôn, tiếp cận được những sản phẩm, hàng hóa có chất lượng, giá cả hợp lý và quan trọng hơn là thay đổi tập quán buôn bán manh mún tại các chợ thôn như hiện nay.

Phần lớn các chợ trên địa bàn Quảng Nam hiện nay được xây dựng từ lâu, đến nay cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu. Thế nhưng không thể nâng cấp cùng lúc các chợ mà phải chia thành các giai đoạn. Những năm gần đây, các doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc đầu tư các trung tâm thương mại, siêu thị lớn, khu phố chợ ở các thành phố, thị trấn đông đúc, còn ở khu vực nông thôn, nhất là những xã nghèo, dân cư ít sẽ khó thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, bởi kinh phí xây dựng chợ khá tốn kém, nhưng thu hồi vốn lâu.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trước mắt Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh, nhằm kêu gọi các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ, trung tâm thương mại tại các thị trấn, thị tứ của các huyện trên địa bàn. Đây là cơ hội tốt để các nhà đầu tư và địa phương chủ động huy động, kêu gọi các thành phần kinh tế cùng đầu tư hạ tầng thương mại ở nông thôn...