Phương án tuyển sinh năm 2015 của trường Đại học Giao thông Vận tải. Đại học giao thông vận tải đã công bố phương án tuyển sinh năm 2015. Theo đó, năm 2015, trường sẽ không tổ chức thi riêng mà lấy kết quả từ kỳ thi quốc gia để xét tuyển.

dh-giao-thong-van-tai.jpg

 

Tổng chỉ tiêu dự kiến vào trường năm 2015 là 5.000, trong đó 3.550 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo đại học tại Hà Nội và 1.500 các ngành đào tạo đại học tại cơ sở 2 TP HCM.

Môn thi xét tuyển vào trường gồm các tổ hợp: Toán, Lý, Hóa (khối A) và Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1).

Sinh viên trúng tuyển các ngành học được đăng ký học chương trình tiên tiến và các chương trình chất lượng cao của Trường.

Cụ thể thông tin chỉ tiêu và các môn xét tuyển từng ngành vào trường như sau:

g tin chỉ tiêu và các môn xét tuyển từng ngành vào trường như sau:

STT

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

Dự kiến

chỉ tiêu

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

   

 

 

5000

1

Các ngành đào tạo đại học:

Tại Hà Nội

 

 

 

3500

1. 1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

GHA

D580205

Toán, Lý, Hóa

945

Toán, Lý, Tiếng Anh

405

1.2

Công nghệ thông tin

GHA

D480201

Toán, Lý, Hóa

140

Toán, Lý, Tiếng Anh

60

1.3

Kỹ thuật cơ khí

GHA

D520103

Toán, Lý, Hóa

400

Toán, Lý, Tiếng Anh

170

1.4

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

GHA

D520207

Toán, Lý, Hóa

100

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

1.5

Kỹ thuật điện, điện tử

GHA

D520201

Toán, Lý, Hóa

100

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

1.6

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

GHA

D520216

Toán, Lý, Hóa

95

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

1.7

Quản trị kinh doanh

GHA

D340101

Toán, Lý, Hóa

85

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

1.8

Kinh tế

GHA

D310101

Toán, Lý, Hóa

45

Toán, Lý, Tiếng Anh

15

1.9

Kinh tế xây dựng

GHA

D580301

Toán, Lý, Hóa

95

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

1.10

Kế toán

GHA

D340301

Toán, Lý, Hóa

95

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

1.11

Khai thác vận tải

GHA

D840101

Toán, Lý, Hóa

95

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

1.12

Kinh tế vận tải

GHA

D840104

Toán, Lý, Hóa

95

Toán, Lý, Tiếng Anh

25

1.13

Kỹ thuật môi trường

GHA

D520320

Toán, Lý, Tiếng Anh

50

1.14

Công nghệ kỹ thuật giao thông

GHA

D510104

Toán, Lý, Tiếng Anh

50

1.15

Kỹ thuật xây dựng

GHA

D580208

Toán, Lý, Hóa

180

Toán, Lý, Tiếng Anh

80

2

Các ngành đào tạo đại học:

Tại cơ sở 2 TP HCM

 

 

 

1500

2. 1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

GSA

D580205

Toán, Lý, Hóa

455

Toán, Lý, Tiếng Anh

195

2.2

Kỹ thuật xây dựng

GSA

D580208

Toán, Lý, Hóa

125

Toán, Lý, Tiếng Anh

55

2.3

Kỹ thuật cơ khí

GSA

D520103

Toán, Lý, Hóa

85

Toán, Lý, Tiếng Anh

35

2.4

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

GSA

D520207

Toán, Lý, Hóa

35

Toán, Lý, Tiếng Anh

15

2.5

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

GSA

D520216

Toán, Lý, Hóa

25

Toán, Lý, Tiếng Anh

15

2.6

Công nghệ thông tin

GSA

D480201

Toán, Lý, Hóa

35

Toán, Lý, Tiếng Anh

15

2.7

Khai thác vận tải

GSA

D840101

Toán, Lý, Hóa

35

Toán, Lý, Tiếng Anh

15

2.8

Kinh tế vận tải

GSA

D840104

Toán, Lý, Hóa

25

Toán, Lý, Tiếng Anh

15

2.9

Kinh tế xây dựng

GSA

D580301

Toán, Lý, Hóa

85

Toán, Lý, Tiếng Anh

35

2.10

Kinh tế

GSA

D310101

Toán, Lý, Hóa

35

Toán, Lý, Tiếng Anh

15

2.11

Kế toán

GSA

D340301

Toán, Lý, Hóa

40

Toán, Lý, Tiếng Anh

20

2.12

Quản trị kinh doanh

GSA

D340101

Toán, Lý, Hóa

35

Toán, Lý, Tiếng Anh

15

2.13

Kỹ thuật môi trường

GSA

D520320

Toán, Lý, Tiếng Anh

40

Nguồn: Báo giáo dục thời đại