Phương Tây vẫn không nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của Nga. Nga và phương Tây đã trở thành đường phân thủy trong mối quan hệ vì khủng hoảng Ukraina – thay thế các nguyên tắc đối thoại và trật tự thế giới cân bằng là mô hình đối kháng, tờ báo Trung Quốc Global Time viết.

Ấn phẩm lưu ý rằng 20 năm sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các quốc gia phương Tây vẫn không thể nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của Nga trong việc xây dựng hệ thống an ninh chung châu Âu. Liên minh phương Tây không hướng tới việc "mở ra" với Nga cũng như không có ý định thiết lập giới hạn cho sự bành trướng của mình.

Trật tự thế giới sau chiến tranh dựa trên sự hợp tác và đối thoại đã không còn nữa, tờ báo viết, thay vào đó một lần nữa là sự đối đầu quân sự, còn quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đang dần chuyển sang con đường đối kháng. Đối với Ukraina, đường lối do chính quyền mới lựa chọn hướng đến hội nhập vào cộng đồng kinh tế và chính trị phương Tây sẽ không giải quyết được toàn bộ những vấn đề phức tạp của nhà nước, vì vậy tình hình bất ổn trong khu vực có thể kéo dài trong nhiều năm và Kiev sẽ vẫn là một chướng ngại trong mối quan hệ giữa Matxcơva và Washington.

Nguồn: vietnamese.ruvr.ru