Phim THVL1 Hạnh Phúc Muộn Màng tập 315+316 ngày 9/4/2016. Nội dung Hạnh Phúc Muộn Màng tập 315+316 khi Pihu cố gắng chấm dứt khoảng cách giữa bà Bhalla và Amma.  Đón xem Hạnh Phúc Muộn Màng tập 315+316 ngày 9/4 trực tuyến trên World News.

tập 315 a

tập 315 b

tập 316 a

tập 316 b

tập 316 c

Hạnh Phúc Muộn Màng tập 315+316 (đang cập nhật...)

 Giới thiệu phim:

Diễn biến Hạnh Phúc Muộn Màng tập 315+316 kênh thvl1 làm cho họ ngồi trong storeoom và khóa chúng. Cô yêu cầu họ solbe chiến đấu của họ bây giờ. Họ yêu cầu cô mở cửa. Adi hỏi Pihu từ cô ấy đâu tới. Cô nói tôi m tốt nhất, tôi bị khóa Dadi và Amma trong kho, họ phải nói chuyện. 

Trong tập phim Hạnh Phúc Muộn Màng tập 315+316 Adi nhớ lại bà Bhalla ngất đi bởi sợ nơi chật hẹp thời gian qua. Anh ta nói với Pihu cùng và chạy đến cứu cô. Bà Bhalla bắt đầu nhận thấy không khỏe và hỏi Pihu để mở cửa. Amma hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bà Bhalla rơi xuống. Amma gọi để được giúp đỡ. 

Trong tập phim Hạnh Phúc Muộn Màng tập 315+316 trên kênh thvl1 Simmi, Adi và Neelu mở cửa và nhìn thấy bà Bhalla giảm. Họ mất bên ngoài của mình. Pihu xin lỗi. Simmi mắng cô và Pihu lập luận. Simmi nổi giận và đổ lỗi cho mình cho nhà nước của bà Bhalla. Cô giơ tay và Shagun ngăn cô lại. Shagun hỏi Simmi không dám tát con gái. Pihu xin lỗi. Shagun gửi Adi và Pihu nhà. 

   Nội dung tổng hợp

Video: topphimhot.net
Tiêu đề và mô tả đã được wn.com.vn thay đổi, tuy nhiên nội dung thông tin vẫn giữ nguyên như trang gốc. Wn.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin này.