Phát hiện loài ếch mới ở Kon Tum. Loài mới có tên là ếch cây gai Gracixalus lamarius, do trên lưng con đực có các nốt sần (gai) đặc trưng hình nón.

Ảnh Thiên Nhiên Khoa học công nghệ

Theo website Sinh vật rừng Việt Nam, loài này có chiều dài thân ở con đực 38,9 - 41,6 mm, con cái 36,3 mm, lưng chúng có màu nâu và vàng, bụng màu vàng, màng nhĩ không rõ, mống mắt vàng tối.

Gracixalus lamarius được nhóm chuyên gia tìm thấy trong chuyến khảo sát vào tháng 7/2009 và tháng 4/2010 ở Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Kon Tum.