Nước Nga mở rộng ảnh hưởng văn hóa của nga trên thế giới. Thứ 4 ngày 24/12 tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nước nga phải tăng cường ảnh hưởng của mình như một cường quốc trên thế giới, sự tự cô lập văn hóa sẽ không xẩy ra.

cuộc họp của Hội đồng Nhà nước về Văn hóa và Nghệ thuật.ở điện Kremlin."Những lời kêu gọi tự cô lập văn hóa đã được dứt khoát bác bỏ. Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh rằng, Nga đã và chắc chắn sẽ là một phần không thể tách rời của nền văn minh thế giới",- ông Putin nói tại cuộc họp

Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev tại cuộc họp của Hội đồng Nhà nước về Văn hóa và Nghệ thuật trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga ở điện Kremlin.

Nguyên thủ quốc gia nói thêm rằng nền văn hóa đa quốc gia của Nga luôn luôn đặc trưng bởi sự cởi mở và thân thiện. và không quên những đóng góp của mình cho nền văn hóa thế giới.

"Chúng ta không được quên mà cần phải mở rộng ảnh hưởng văn hóa của nga trên thế giới. Và cũng không nên tự cô lập mình. Không quên rằng chúng ta đã làm gì cho nền văn hóa thế giới và hiểu rằng chúng ta còn có thể đóng góp những gì, cũng có nghĩa là tăng cường ảnh hưởng của Nga như một cường quốc trên thế giới",- ông Putin nhấn mạnh.