Những tác hại chết người khủng khiếp của thuốc lá. Khoảng 1.000 thanh thiếu niên dưới 18 tuổi bắt đầu hút thuốc lá mỗi ngày. Một nửa trong số họ sẽ chết trước các bạn đồng trang lứa 13 năm.

the-dangerous-effects-of-nicot-4439-7122-1396746907.jpg