Không có tiền thì chỉ có nước cạp đất ra mà ăn. Nhưng trong thời buổi khó khăn như hiện nay thì đất cũng phải bỏ tiền ra mua thì mới có để mà ăn. Cùng thư giãn với 'những hình ảnh hài vui về Tiền' của wordl new  sau những giờ làm việc căng thẳng nhé.

>> Chết cười với những hình ảnh hài hước nhất thế giới 2015 (P2)

>> Bộ ảnh 'cực' hài hước về nắng nóng mùa hè

anh-haifffffffffff-1-.jpg

Chuẩn không???

anh-haifffffffffff-2-.jpg

Ảnh hài vui nhiều tiền quá không biết làm gì.

anh-haifffffffffff-3-.jpg

Chỉ để khoe vậy thôi.

anh-haifffffffffff-4-.jpg

Những ai đã gặp trường hợp như vậy.

anh-haifffffffffffff-5-.jpg

???????????

anh-haifffffffffff-6-.jpg

Ảnh hài vui về Tiền.

anh-haifffffffffff-7-.jpg

Sản xuất tiền giả đến bá đạo.

anh-haifffffffffff-8-.jpg

Valentine.

anh-haifffffffffff-9-.jpg

Quá đúng.

anh-haifffffffffff-10-.jpg

Đỡ mất công.

anh-haifffffffffff-11-.jpg

Nếu là bạn bạn sẽ làm gì.

anh-haifffffffffff-12-.jpg

Đây gọi là 'rửa tiền'.

anh-haifffffffffff-13-.jpg

anh-haifffffffffff-14-.jpg

Thời buổi khó khăn.

anh-haifffffffffff-15-.jpg

Sao khác xa vậy.

Sưu tầm.