Những quan điểm về tình yêu, cuộc sống, gia đình không giống ai của thánh Nô hay những tình huống bị hội đồng, một giây phút đúc rút kinh nghiệm và lóe sáng của trí khôn khiến 'Thánh Nô' trở nên hài hước đến khó đỡ trong loạt ảnh hài Doremon chế của World News chúng tôi.

>> Những hình ảnh hậu trường siêu hài hước của điện ảnh Hoa Ngữ

>> Chết cười với những hình ảnh hài hước nhất về trẻ em

anh-doremon-che-hai-huoc-2015-1-.jpgCon trâu của nhà Nô

anh-doremon-che-hai-huoc-2015-2-.jpg Ảnh Doremon chế - Cái tội nói nhiều

anh-doremon-che-hai-huoc-2015-3-.jpg Cha truyền con nối

anh-doremon-che-hai-huoc-2015-4-.jpgVì sao nên nỗi

anh-doremon-che-hai-huoc-2015-5-.jpgHình ảnh hài hước - Khi thánh Nô đã phán

anh-doremon-che-hai-huoc-2015-6-.jpgNhững thanh niên ngoan hiền nhất Vịnh Bắc Bộ

anh-doremon-che-hai-huoc-2015-7-.jpg Khi trái tin Nô bị tổn thương

anh-doremon-che-hai-huoc-2015-8-.jpg Định nghĩa của chế Nô

anh-doremon-che-hai-huoc-2015-9-.jpgẢnh troll - Lạy thánh Nô

anh-doremon-che-hai-huoc-2015-10-.jpgQuan điểm tình yêu của Nô

Sưu Tầm