Những hãng điện thoại bán chạy nhất 2013. Những smartphone sắp được bán tại thị trường Việt Nam Những smartphone phù hợp cho dân văn phòng Những smartphone giá dưới 10 triệu chụp ảnh tốt nhất Những smartphone giá tầm 10 triệu tốt nhất hiện nay

Du lịch - khám phá Khoa học công nghệ

Không có gì bất ngờ khi Samsung, Nokia, Apple vẫn là những hãng đứng đầu trong danh sách này.

1. Samsung

2-nhung-hang-dien-thoai-ban-duoc-nhieu-hang-nhat-nam-2013.jpg

Trụ sở: Hàn Quốc

Doanh số năm 2013: 444,44 triệu chiếc

Thị phần năm 2013: 24,6%

Doanh số năm 2012: 384,63 triệu chiếc

Thị phần năm 2012: 22%

2. Nokia

3-nhung-hang-dien-thoai-ban-duoc-nhieu-hang-nhat-nam-2013.jpg

Trụ sở: Phần Lan

Doanh số năm 2013: 250,79 triệu chiếc

Thị phần năm 2013: 13,9%

Doanh số năm 2012: 333,94 triệu chiếc

Thị phần năm 2012: 19,1%

3. Apple

4-nhung-hang-dien-thoai-ban-duoc-nhieu-hang-nhat-nam-20133.jpg

Trụ sở: Mỹ

Doanh số năm 2013: 150,79 triệu chiếc

Thị phần năm 2013: 8,3%

Doanh số năm 2012: 130,13 triệu chiếc

Thị phần năm 2012: 7,5%

4. LG

5-nhung-hang-dien-thoai-ban-duoc-nhieu-hang-nhat-nam-20313.jpg

Trụ sở: Hàn Quốc

Doanh số năm 2013: 69,02 triệu chiếc

Thị phần năm 2013: 3,8%

Doanh số năm 2012: 58,02 triệu chiếc

Thị phần năm 2012: 3,3%

5. ZTE

6-nhung-hang-dien-thoai-ban-duoc-nhieu-hang-nhat-nam-2013.jpg

Trụ sở: Trung Quốc

Doanh số năm 2013: 59,9 triệu chiếc

Thị phần năm 2013: 3,3

Doanh số năm 2012: 67,34 triệu chiếc

Thị phần năm 2012: 3,9%

6. Huawei

7-nhung-hang-dien-thoai-ban-duoc-nhieu-hang-nhat-nam-2013.jpg

Trụ sở: Trung Quốc

Doanh số năm 2013: 53,3 triệu chiếc

Thị phần năm 2013: 2,9%

Doanh số năm 2012: 47,29 triệu chiếc

Thị phần năm 2012: 2,7%

7. TCL

8-nhung-hang-dien-thoai-ban-duoc-nhieu-hang-nhat-nam-2013.jpg

Trụ sở: Trung Quốc

Doanh số năm 2013: 49,53 triệu chiếc

Thị phần năm 2013: 2,7%

Doanh số năm 2012: 37,18 triệu chiếc

Thị phần năm 2012: 2,1%

8. Lenovo

9-nhung-hang-dien-thoai-ban-duoc-nhieu-hang-nhat-nam-2013.png

Trụ sở: Trung Quốc

Doanh số năm 2013: 45,28 triệu chiếc

Thị phần năm 2013: 2,5%

Doanh số năm 2012: 28,15 triệu chiếc

Thị phần năm 2012: 1,6%

9. Sony

10-nhung-hang-dien-thoai-ban-duoc-nhieu-hang-nhat-nam-2013.jpg

Trụ sở: Nhật Bản

Doanh số năm 2013: 37,6 triệu chiếc

Thị phần năm 2013: 2,1%

Doanh số năm 2012: 31,39 triệu chiếc

Thị phần năm 2012: 1,8%

10. Yulong

11-nhung-hang-dien-thoai-ban-duoc-nhieu-hang-nhat-nam-2013.jpg

Trụ sở: Trung Quốc

Doanh số năm 2013: 32,6 triệu chiếc

Thị phần năm 2013: 1,8%

Doanh số năm 2012: 18,56 triệu chiếc

Thị phần năm 2012: 1,1%