Những câu nói hay về tình yêu: Danh ngôn tình yêu hay (P.9). Nếu như yêu một người con gái, xin hãy ôm lấy cô ấy. Nếu như yêu một chàng trai, hãy cho anh ấy thêm dũng khí. Vì chăng đàn ông tốt thì thiếu sự khích lệ, còn một người con gái tốt lại thiếu tình yêu.

Trong nghệ thuật cũng như trong tình yêu, bản năng là đủ.
In art as in love, instinct is enough.
Anatole France

Tình yêu chỉ là một từ cho tới khi có ai đó đến và cho nó ý nghĩa.
Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.
Khuyết danh

Đem cho tình yêu chính nó cũng là một môn giáo dục.
The giving of love is an education in itself.
Eleanor Roosevelt

Cố gắng làm ai đó yêu bạn cũng khó như cố lựa chọn người để yêu.
Trying to make someone fall in love with you is about as pointless as trying to control who you fall in love with.
Khuyết danh

Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn khi bạn đang yêu.
Everything is clearer when you're in love.
John Lennon

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Love me when I least deserve it, because that's when I really need it.
Tục ngữ Thụy Điển

Tình yêu không giới hạn và bất diệt tỏa sáng quanh tôi như hàng triệu mặt trời, nó gọi tôi không ngừng qua vũ trụ.
Limitless undying love which shines around me like a million suns it calls me on and on across the universe.
John Lennon

Tình yêu là câu trả lời, và bạn biết chắc điều đó; Tình yêu là đóa hoa, bạn phải để nó mọc lên.
Love is the answer, and you know that for sure; Love is a flower, you've got to let it grow.
John Lennon

Chúng ta bảo tình yêu là sự sống; nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn.
Love, we say, is life; but love without hope and faith is agonizing death.
Elbert Hubbard

Nếu có người nghĩ rằng tình yêu và hòa bình là thứ sáo rỗng đáng lẽ ra phải bị bỏ lại vào những năm Sáu mươi, đó là vấn đề của anh ta. Tình yêu và hòa bình là vĩnh cửu.
If someone thinks that love and peace is a cliche that must have been left behind in the Sixties, that's his problem. Love and peace are eternal.
John Lennon

Xem thêm: Lời chúc valentine hay nhất