Những câu đối Tết chúc thọ hay nhất 2015. Tuyển tập những câu đối hay nhất mừng thọ ông bà, cha mẹ Tết 2015, cùng thưởng thức nhé!

Lan quế cụ phương phùng thịnh thế 

Xuân huyên tịnh mậu hưởng cao linh

 

Thọ đồng tùng bách thiên niên bích

Phẩm tự chi lan nhất vị thanh

 

Xuân an khang đức tài như ý

Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên

Những câu đối Tết chúc thọ hay nhất 2015

Mai trúc bình an xuân ý mãn

Xuân huyên tịnh mậu thọ nguyên trường

 

Tuế số bát tuần nhân vị lão

Gia truyền thiên tải phúc vô biên

 

Bát tuần thả hiến bàn đào thụy

Tứ đại đồng chiêm bảo vật huy

 

Nguyện từ mẫu thiên niên bất lão

Chúc tùng bách vạn tải trường thanh

Xem thêm: Câu đối Tết cha mẹ

Sưu tầm