Những bức ảnh thiên nhiên vào con người đẹp nhất năm 2013. Những bức ảnh tuyệt đẹp trong năm 2013 thuộc 3 chủ đề: con người, thiên nhiên và địa điểm đã được công bố trên tạp chí National Geographic

Ảnh Bìa Ảnh Nền Ảnh Sao Việt