Những bức ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp qua vệ tinh. Thiên nhiên luôn ẩn chứa những điều kỳ bí. Ánh sáng khoa học đã khiến con người "vỡ ra" được nhiều điều nhưng đứng trước thiên nhiên bao la, con người vẫn luôn thấy mình nhỏ bé...

Ảnh Sao Việt Ảnh Bìa Ảnh Nền