Những bức ảnh thiên nhiên từ những cột sáng kỳ thú. Gần đây, tại Cực Bắc xuất hiện những cột sáng rất lạ mắt, có thể xem đó là hiện tượng tự nhiên kỳ thú. Nguyên nhân tạo ra những cột sáng kỳ lạ này là do thời tiết băng giá tạo ra những tinh thể băng sương ở gần mặt đất, khi đó ánh sáng sẽ bị phản chiếu ngược lên tạo hình dạng như những cột sáng.

Ảnh Sao Việt Ảnh Bìa Ảnh Nền