Những bài học cuộc sống của các tỷ phú thế giới mà bạn nên biết. Những triết lý trong kinh doanh và cuộc sống của các tỷ phú giàu nhất thế giới sẽ tiết lộ cho nhiều người con đường để đi đến thành công.

Doanh nghiệp Doanh nhân

1-r1-1398702319313.jpg