Những bài "văn khấn giao thừa" trong nhà cho năm Ất Mùi. Khấn giao thừa là một nét văn hóa ngày Tết của người Việt, cùng tham khảo những bài văn khấn giao thừa trong nhà được nhiều người sử dụng nhất.

>> 2 bài văn khấn tất niên 2015 phổ biến nhất

Bài văn cúng giao thừa trong nhà thứ nhất:

Kính lạy:

Hoàng thiên, hậu thổ, chư vị tôn thần

Long mạch, táo quân, chư vị tôn thân

Các cụ tổ tiên nội - ngoại chư tiên linh

Nay phút giao thừa giữa năm ...(Ví dụ: Giáp Ngọ) và năm... (Ví dụ: Ất Mùi).

Chúng con là: ....................................

Tuổi...................................................

Hiện cư ngụ tại số nhà .........................

Đường................................................

Khu phố .............................................

Phường ..............................................

Quận..................................................

Thành phố...........................................

Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật- Thánh, dâng hiến tôn Thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ Thần, Phúc đức chính Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lể vật.

Con lại kính mời, các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội tộc, ngoại tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng hâm hưởng lễ vật. Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo thụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con, tân niên khang thái, ngày đêm tốt lành, thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng. Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Văn khấn giao thừa

Bài văn khấn giao thừa trong nhà thứ 2:

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Kính lạy : _ Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật.

_ Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

_ Long Mạch, Táo Quân, chư vị Tôn Thần.

_ Các cụ Tổ Tiên nội, ngoại chư vị tiên linh.

Nay phút giao thừa năm.........

Chúng con là...........................

Ngụ tại.............................................

Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, tiến cúng Tổ Tiên, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con xin kính mời :

Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch Tài Thần, các Ngài Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh Tiền chủ, Hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ : Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Tổng hợp