Nhà ở xã hội, Tiếp tục được triển khai 129 dự án. Tin từ Bộ Xây dựng, đến nay cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 98 dự án nhà ở xã hội.

Doanh nghiệp Chân dung thành đạt

Trong đó, có 35 dự án dành cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 18.950 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.027 tỷ đồng; 63 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân với 17.430 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng.

Hiện cả nước đang tiếp tục triển khai xây dựng 129 dự án nhà ở xã hội. Trong số này có 90 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, quy mô khoảng 55.000 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 27.560 tỷ đồng.