Nghiên cứu mới biến nước tiểu thành điện năng. Cách thức hoạt động là cung cấp khí hydro bằng một cực dương mang điện tích âm vào một bên của tế bào nhiên liệu và chuyển oxy bằng cực âm điện tích dương ở phía mặt bên kia tế bào. Ở phía cực dương, người ta sẽ sử dụng chất xúc tác thường là bạch kim để đẩy các nguyên tử hydro đi, chỉ để lại các ion hydro điện tích dương cùng các electron tự do.

Công nghệ tế bào nhiên liệu sẽ là thành tựu kỹ thuật hứa hẹn chuyển đổi năng lượng hóa học thành điện bằng phản ứng hydro và oxy. Cách thức hoạt động là cung cấp khí hydro bằng một cực dương mang điện tích âm vào một bên của tế bào nhiên liệu và chuyển oxy bằng cực âm điện tích dương ở phía mặt bên kia tế bào. Ở phía cực dương, người ta sẽ sử dụng chất xúc tác thường là bạch kim để đẩy các nguyên tử hydro đi, chỉ để lại các ion hydro điện tích dương cùng các electron tự do. Một màng nằm giữa cực âm và cực dương chỉ cho phép ion đi qua đồng nghĩa với việc các electron phải đi theo một mạch điện bên ngoài từ đó phát sinh điện.

Các nhà khoa học hy vọng công nghệ này có thể được sử dụng rộng rãi trong tương lai để cung cấp năng lượng cho các phương tiện chạy điện. Vấn đề ở đây là chất xúc tác sử dụng bên trong tế bào nhiên liệu quá đắt. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của Hàn Quốc cho biết, có thể thay thế bạch kim bằng carbon mà vẫn đạt được kết quả tương tự mà giá thành lại thấp.