Nghịch lý tương phản về mức lương của các ngành nghề. Một người làm văn phòng mặc đồ công sở, đi xe đẹp chưa chắc kiếm nhiều tiền hơn một anh bán xúc xích dạo hay công nhân đổ rác.

khởi nghiệp Khoa học công nghệ

kiemtien-o-2512-1392709618.jpg