Ngắm những tạo hóa đáng kinh ngạc của thiên nhiên quan những bức ảnh thiên nhiên. Tạo hóa chưa bao giờ ngừng làm con người kinh ngạc. Bạn có thể nhìn thấy các cấu trúc thể hiện sự gần giống nhau hoặc sự lặp đi lặp lại về hình dạng ở một số sự vật hoặc hiện tượng trong tự nhiên, tạo nên những thiết kế độc đáo, đẹp đến sửng sốt thuộc một nhóm cấu trúc gọi chung là 'fractal'.

Ảnh Sao Việt Ảnh Hài Hước