Trải nghiệm bộ ảnh bắt mắt về the gioi dong vat Châu Phi hoang dã, nghiên cứu về thói quen hoạt động của từng loại động vật trong the gioi dong vat chau phi. Những tập quán, thói quen của động vật châu phi sẽ được tái hiện qua những bức ảnh động vật dưới đây.

the-gioi-dong-vat-chau-phi-hoang-da-2016-1-.jpg

the-gioi-dong-vat-chau-phi-hoang-da-2016-2-.jpg

the-gioi-dong-vat-chau-phi-hoang-da-2016-3-.jpg

the-gioi-dong-vat-chau-phi-hoang-da-2016-4-.jpg

the-gioi-dong-vat-chau-phi-hoang-da-2016-5-.jpg

the-gioi-dong-vat-chau-phi-hoang-da-2016-6-.jpg

the-gioi-dong-vat-chau-phi-hoang-da-2016-7-.jpg

the-gioi-dong-vat-chau-phi-hoang-da-2016-8-.jpg

Nguồn: biendao24h.vn