Tin tức trong ngày - Theo nguồn tin tức tổng hợp từ trang tin vnexpress.net được biết: Tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2016 là 272.910, giảm 4.130 so với năm 2015.

>>Quảng Bình: Đào phải đầu đạn, 2 nam thanh niên tử vong

>>Chính phủ ban hành mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động

Thủ tướng vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính và của các hội có tính chất đặc thù năm 2016. Theo đó, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách năm 2016 (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và công chức cấp xã) là 272.910.

cat-giam-bien-che-1-.jpgẢnh minh họa

Trong đó, biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 110.550; của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện là 160.270; của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là 1.080. Biên chế công chức dự phòng là 1.000.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng, tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2016 là 680.

Như vậy, so với năm 2015, năm tới giảm 4.130 biên chế của các bộ, ngành và địa phương; giữ nguyên biên chế dự phòng, các hội đặc thù và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng số biên chế công chức được giao khi thành lập tổ chức hoặc được giao nhiệm vụ mới.

Theo: Xuân Hòa/Vnexpress.net

Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nam-2016-giam-hon-4-000-bien-che-3316877.html

Tiêu đề và mô tả đã được Wn.com.vn thay đổi, nội dung thông tin không thay đổi gì so với các trang bên ngoài. Wn.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trên các trang bên ngoài