Tin thế giới: NATO không đủ sức bảo vệ châu Âu. Theo Đài tiếng nói nước Nga, các nước NATO, trong đó có Đức, chưa thi hành đủ biện pháp để tăng cường khả năng quốc phòng của Liên minh.

Cờ của liên minh NATO Cờ của liên minh NATO

Theo quan điểm của nghị sĩ Bartels, ở châu Âu không có cấu trúc quốc phòng đủ hiệu lực. "Gần 1,4 triệu binh sĩ mà NATO và EU có thể bố trí ở châu Âu cho đến nay vẫn chẳng qua chỉ là thứ sức mạnh ảo", - ông nhận xét.

Ông Bartels cũng chỉ trích kế hoạch của NATO dự định tạo lập tại châu Âu nhóm quân thống nhất với trình độ sẵn sàng chiến đấu cao gồm 5.000 binh sĩ (Very High Readiness Joint Taskforce).

"Với cơ số năm nghìn quân NATO sẽ không thể bảo vệ bất kỳ một đất nước nào tại châu lục", - nghị sĩ Bartels tuyên bố và nói thêm rằng cả quân đội Đức cũng chưa đủ sẵn sàng về quốc phòng.

Nguồn: vietnamese