Mỹ đầu tư 800 triệu USD đóng tàu đổ bộ lưỡng cư. Trong lần phê duyệt lần này, Thượng viện Mỹ thông qua khoản ngân sách trị giá 800 triệu USD cho dự án tàu lưỡng cư LPD và 200 triệu USD đóng tàu cao tốc (JHSV), nhằm nâng cao năng lực cảnh giới của hải quân Mỹ. Đặc biệt, Mỹ sẽ coi tàu đổ bộ lưỡng cư LPD là nền tảng của thế hệ tàu đổ bộ lưỡng cư tiếp theo của nước này.

Phó Chủ tịch Ủy ban Phân bổ ngân sách, Thad Cochran cho biết: "Các thách thức đối với chúng tôi là đảm bảo cho quân đội Mỹ có khả năng bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của mình. Bộ Quốc phòng Mỹ đã đề xuất khoản ngân sách cho dự án huấn luyện, chương trình hoạt động của an ninh quốc gia, sau khi Thượng viện Mỹ xem xét cẩn thận các dự án thì sẽ đưa ra quyết định phê duyệt kinh phí".

Trong lần phê duyệt lần này, Thượng viện Mỹ thông qua khoản ngân sách trị giá 800 triệu USD cho dự án tàu lưỡng cư LPD và 200 triệu USD đóng tàu cao tốc (JHSV), nhằm nâng cao năng lực cảnh giới của hải quân Mỹ. Đặc biệt, Mỹ sẽ coi tàu đổ bộ lưỡng cư LPD là nền tảng của thế hệ tàu đổ bộ lưỡng cư tiếp theo của nước này.

Thượng viện Mỹ cần xem xét các ràng buộc ngân sách dài hạn và ngắn hạn, "chúng ta phải có những lựa chọn khó khăn", ông Thad Cochran nói.

Các tàu đổ bộ lớp San Antonio đã trở thành một trong những yếu tố cấu thành quan trọng của nhóm tác chiến đổ bộ và nhóm tấn công viễn chinh của hải quân đánh bộ Mỹ.