Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên mạnh đến cỡ nào?. Chương trình huấn luyện gian khổ dành cho lính đặc nhiệm gồm cả đặt một tấm bê tông lớn trên người và dùng búa đập vỡ, dùng tay không chặt vỡ gạch, tập võ...

Theo Asia One, những hình ảnh dưới đây giúp bạn có cái nhìn hiếm về quá trình đào tạo khắc nghiệt mà lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên phải trải qua.

Chương trình huấn luyện gian khổ dành cho lính đặc nhiệm gồm cả đặt một tấm bê tông lớn trên người và dùng búa đập vỡ, dùng tay không chặt vỡ gạch, tập võ...

Hình ảnh về việc huấn luyện lính đặc nhiệm Triều Tiên.

trieu-tien-huan-luyen-tap-vo-linh-dac-nhiem-1.jpg

trieu-tien-huan-luyen-tap-vo-linh-dac-nhiem-2.jpg

trieu-tien-huan-luyen-tap-vo-linh-dac-nhiem-3.jpg

trieu-tien-huan-luyen-tap-vo-linh-dac-nhiem-4.jpg

trieu-tien-huan-luyen-tap-vo-linh-dac-nhiem-5.jpg

trieu-tien-huan-luyen-tap-vo-linh-dac-nhiem-6.jpg

trieu-tien-huan-luyen-tap-vo-linh-dac-nhiem-7.jpg

trieu-tien-huan-luyen-tap-vo-linh-dac-nhiem-8.jpg