Luật lao động: Làm thêm có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Xin hỏi luật sư trường hợp của tôi có phải khai báo và đóng thuế thu nhập cá nhân không? Trong tháng 6, tôi có làm thêm, công việc là cập nhật nội dung website cho một công ty. Tôi nhận tiền và ký xác nhận ở giấy biên nhận. Lý do thanh toán cho công việc như trên. Ở giấy biên nhận có ghi mã số thuế cá nhân. Tôi xin chân thành cảm ơn.

nhap-lieu.jpg

Công ty Luật Cương Lĩnh xin trả lời câu hỏi như sau:

Theo quy định của Khoản 9 Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

"Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

9. Phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật."

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Như vậy, nếu bạn làm thêm giờ là thời gian làm việc ngoài thời gian làm việc bình thường thì mới được miễn thuế TNCN.

lam-them.jpg

Nguồn: doisongphapluat.com/