Liên minh huyền thoại khuyến mại 30% tướng và trang phục Volibear. Nhân sự kiện sinh nhật tròn 2 năm tuổi của liên minh huyền thoại. Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi đặc biệt dành cho tướng Volibear duy nhất ngày 13/08/2014

volibear600.jpg

Chỉ duy nhất trong ngày 13/08/2014, tướng Volibear và các trang phục của mình sẽ được khuyến mãi 30%, cụ thể như sau:

Tướng Volibear 199 RP > 139 RP

volibear-splash-0.jpg

Volibear Bắc Cực 199 RP > 139 RP

volibear-splash-2.jpg

northernstorm2.jpg

Tướng Volibear Thần Sấm 199 RP > 139 RP

volibear-splash-1.jpg

thunderlord.jpg

Tướng Volibear Vệ Quân Cổ Ngữ 199 RP > 139 RP

volibear-splash-3.jpg


volibear-runeguard-screenshots.jpg

Hiện nay, các bạn đừng quên chương trình khuyến mãi 100% khi quy đổi Sò sang RP đã diễn ra