Liên minh huyền thoại: Xem thánh Faker "hấp diêm" Riven trong tích tắc. Pha này thánh Faker hấp diêm đúng là quá nhanh và quá nguy hiểm.