Liên minh huyền thoại: Cùng xem creep băng trụ giết người như thật. Mời các game thủ xem pha này, xin thua con creep này luôn. Băng trụ giết người đó.Theo: game4v.com