Liên minh huyền thoại: Cùng xem 5 pha xử lý đỉnh cao tuần 196 LMHT. Pha này Lee chấp 3 tốc biến Nộ Long Cước quá đẹp. Chúng ta cùng xe nhé.

 

Siêu Xe, Ảnh Siêu Xe