Liên minh huyền thoại: Chính thức bán trang phục Lễ Hội Tuyết Rơi 2014. Những trang phục đặc trưng cho mùa lễ hội năm nay đã sẵn sàng để ra mắt các Anh hùng LMHT.

Từ ngày 22/12/2014, ba trang phục của Lễ Hội Tuyết Rơi 2014 sẽ được mở ra trong Cửa hàng, và sẽ được đóng lại vào ngày 6/1/2015.

Cụ thể như sau:

Orianna Mùa Đông Kì Diệu 199 RP

Malzahar Ngày Tuyết Rơi 199 RP

Sejuani Kị Sĩ Poro 199 RP

Theo: xemgame.com