Liên Minh Huyền Thoại: Thấu kính tối cao sắp ra mắt. Đồng hành cùng việc ra mắt skin tối thượng 'DJ Sona', trong bản cập nhật "Liên Minh Huyền Thoại" sắp tới sẽ có thêm trang bị Thấu kính tối cao với tác dụng vô cùng mới.

Như chúng ta đã biết, tác dụng của thấu kính (phụ kiện) trong game là để giúp soi sáng một vùng trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng bây giờ, không chỉ có tác dụng soi sáng, thấu kính tối cao còn có tác dụng "sẽ cắm thêm một con mắt ngay tại vị trí trung tâm được soi sáng". Hãy xem sự khác biệt của thấu kính tối cao mới nhé.

Video sử dụng thấu kính tối cao