Liên Minh Huyền Thoại: Sự khác nhau giữa Teemo địch và ta. Teemo - cái tên bị ghét nhất trong làng "Liên Minh Huyền Thoại" bời sự khó chịu từ cây nấm của hắn. Tất nhiên là hắn phải "xanh". Nhưng không phải ai cũng có thể cầm Teemo mà xanh được.

Trong game, chưa hẳn sự khó chịu của Teemo sẽ phát huy được tác dụng. Hãy xem video sau để biết sự khác nhau giữa Teemo team ta và Teemo team địch như thế nào nhé. Đắng...À mà thôi..!

Nguồn: Youtube.