Làm thế nào khi chồng không cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn. Chồng tôi đơn phương ly hôn, đã được tòa án giải quyết được một năm. Tại tòa, anh ta tự đưa ra mức cấp dưỡng cho con mỗi tháng là 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, từ khi nhận quyết định đến nay, anh ta chưa đưa được đồng nào cả.

>>  Tư vấn luật đất đai, Nhân dân đóng góp sửa đổi luật đất đai 2013

>>  Luật đất đai, Làm thế nào để sửa diện tích đất ghi trong sổ đỏ?

>>  Có quyền đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng đất

Hiện anh ta là công an, vậy tôi phải làm sao để nhận được tiền cấp dưỡng nuôi con. (Nguyen)

Trả lời:

Khoản 1 Điều 30 Luật Thi hành án dân sự hiện hành quy định: "Trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án". Như vậy, để nhận được tiền cấp dưỡng nuôi con, bạn phải thực hiện các công việc sau:

1. Làm đơn yêu cầu thi hành án:

Điều 31 Luật thi hành án dân sự quy định về Đơn yêu cầu thi hành án như sau:

"1. Đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính sau đây:

a) Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu;

b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

c) Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

2. Người làm đơn yêu cầu thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, năm và ký tên hoặc điểm chỉ; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân.

Trường hợp người yêu cầu thi hành án trực tiếp trình bày bằng lời nói tại cơ quan thi hành án dân sự thì phải lập biên bản ghi rõ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu và chữ ký của người lập biên bản. Biên bản có giá trị như đơn yêu cầu thi hành án.

Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án, phải có bản án, quyết định được yêu cầu thi hành và tài liệu khác có liên quan, nếu có".

2. Gửi đơn đến cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật thi hành án dân sự thì cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án được xác định như sau:

"1. Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có thẩm quyền thi hành các bản án, quyết định sau đây:

a) Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở;

b) Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có trụ sở;

c) Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có trụ sở;

d) Bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện nơi khác, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án cấp quân khu ủy thác.

2. Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền thi hành các bản án, quyết định sau đây:

a) Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án cấp tỉnh trên cùng địa bàn;

b) Bản án, quyết định của Toà án nhân dân tối cao chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh...".

Đối với trường hợp của bạn, sau khi nhận được đơn yêu cầu thi hành án hợp lệ, cơ quan thi hành án dân sự sẽ ra quyết định thi hành án.

Chuyên viên pháp lý Phương Mai
Bộ Tư pháp