Khi ngựa trở thành phục vụ. Một người đàn ông bước vào quán rượu và nhìn thấy một con ngựa đang đứng ở quầy.

untitled-1-9893-1450923558.jpg

Ông ta nhìn con ngựa một cách khó tin, bực mình vì nghĩ bản thân bị kỳ thị, con ngựa hỏi:

- Sao ông lại nhìn chằm chằm như thế. Một con ngựa làm phục vụ là chuyện kỳ lạ lắm à?

Người đàn ông lắc đầu đáp:

- Không phải thế.

- Vậy chứ sao?

- Tôi chỉ không tin được là con chồn có thể bán đi quán rượu đang ăn nên làm ra thế này.

- !?!

http://www.biendao24h.vn/products/Khi-ngua-tro-thanh-phuc-vu.html