Kết quả của cuộc thi chụp ảnh thiên nhiên năm 2013. Tổ chức bảo tồn thiên nhiên The Nature Convervancy (my.nature.org) đã công bố những người chiến thắng của cuộc thi ảnh về thiên nhiên được tổ chức lần thứ 8 năm 2013.

Ảnh Sao Việt Ảnh Hài Hước