Cờ tướng, Hướng dẫn chơi cờ tướng chiếm thượng phong trước thế "Bình Phong Mã". Bình Phong Mã hiện đại là một thế cờ được đúc rút kinh nghiệm từ xưa được áp dụng và dùng phổ biến hiện nay khá nhiều, và đây là một thế trận khá vững chắc. Sau đây chúng tôi đưa ra một thế trận chiếm thế thượng phong, đó là cách sử dụng "Trung Pháo" để chiếm được tiên cơ.

>> Hướng dẫn chơi cờ tướng với thế “Mã vào gọng Sĩ bắt Tướng”

>> Bài 3: Thế “Hậu thủ Thuận Pháo phá Pháo Đầu” trong cờ tướng căn bản

Mời các bạn cùng xem video hướng dẫn chơi cờ tướng hay để chiếm thượng phong trước thế "Bình Phong Mã"

Video hướng dẫn chơi cờ tướng với nghiên cứu và Khai cuộc Bình phong Mã hiện đại (bài 6)

Theo youtube