Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Từ ngày 20/7 - 28/7/2016 Quốc hội khóa XIV sẽ thực hiện quy trình bầu cử Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Các chức danh này sẽ có 3 phút tuyên thệ khi nhậm chức.

THỨ TƯ
20/07/2016 Dự kiến số lượng phó Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.Các đoàn đại biểu Thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về số Phó chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.Thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

THỨ NĂM
21/07/2016 Bầu Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

THỨ SÁU
22/07/2016 Chủ tịch quốc hội tuyên thệ

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nướcĐại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung trên.Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

THỨ HAI
25/07/2016 QUỐC HỘI BẦU CHỦ TỊCH NƯỚC

Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.Thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kínBan kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếuQuốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.Chủ tịch nước tuyên thệ. (Truyền hình, phát thanh trực tiếp).Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.Thảo luận ở Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

THỨ BA
26/07/2016 QUỐC HỘI BẦU THỦ TƯỚNG

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủĐại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng.Quốc hội bầu Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kínBan kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếuQuốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tửThủ tướng Chính phủ tuyên thệ. (Truyền hình, phát thanh trực tiếp).Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

THỨ TƯ
27/07/2016 Chánh án tòa án NDTC tuyên thệ

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếuQuốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tửChánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ (Truyền hình, phát thanh trực tiếp).Thủ tướng trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủĐại biểu thảo luận ở Đoàn về nội dung trênQuốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tửThủ tướng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.Thảo luận ở Đoàn về nội dung trên.

THỨ NĂM
28/07/2016 Bổ nhiệm các phó thủ tướng

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm các Phó thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủThủ tướng báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hộiQuốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kínBan kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.Chủ tịch nước trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về nội dung trên.Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Nguồn: zing.vn