Hỏi đáp luật: Chế độ nghỉ cho chồng khi vợ sinh em bé. Khi vợ tôi đẻ thì tôi có được nghỉ việc để chăm sóc vợ không?

sinh-em-be.jpg

Về câu hỏi của bạn Công ty luật Cương Lĩnh xin được trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa có chế độ chồng được nghỉ việc khi vợ sinh con.

Hiện nay, nam giới chỉ có thể được hưởng chế độ thai sản trong trường hợp là người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; hoặc là người lao động thực hiện các biện pháp triệt sản (Khoản 1 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội).

Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội được công bố để lấy ý kiến nhân dân (trong năm 2013) thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con có thể được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc. Theo dự kiến, dự thảo Luật bảo hiểm xã hội sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua cuối năm 2014 và sẽ thay thế Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

Nguồn: doisongphapluat.com/