Tin tức - Hoãn nghĩa vụ quân sự cho sinh viên đại học chính quy? Đây là một trong những nội dung thảo luận về dự thảo luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo đó, các ủy viên tán thành quy định không gọi nhập ngũ các đối tượng đang trong quá trình học tập đại học chính quy. Tuy nhiên, các đại biểu đều cho rằng sau khi tốt nghiệp những người được tạm hoãn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự thì việc này mới ý nghĩa và đảm bảo sự công bằng. Theo đó, ý kiến này sẽ được ban soạn thảo lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên để tiếp tục hoàn thiện.

ho-n-ngh-a-v-qu-n-s-cho-sinh-vi-n-ch-nh-quy.1.jpg

Một điểm mới nữa ở dự thảo lần này là quy định độ tuổi gọi nhập ngũ của công dân thống nhất từ 18 - 25 tuổi như Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành chứ không giữ phương án kéo dài độ tuổi gọi nhập ngũ lên 27 tuổi như dự thảo Chính phủ trình trước đó.

Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị nên sử dụng hình thức nghĩa vụ quân sự thay thế để thanh niên, sinh viên các trường đại học chính quy thực hiện, giúp tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp ra trường là có thể đi làm ngay. Tuy nhiên, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, đề xuất cho phép sinh viên có thể tự đóng kinh phí tham gia huấn luyện quân sự tập trung 3 tháng để thay thế nghĩa vụ quân sự rất khó khả thi và không đảm bảo công bằng.

Tổng hợp