Hoa hậu Diễm Hương chính thức nhận quyết định cảnh cáo. Quyết định nêu rõ Diễm Hương đã có hành vi vi phạm trong việc kê khai thông tin trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi đề nghị xác nhận tình trạng nhân thân và lập hồ sơ tham dự cuộc thi "Hoa hậu hoàn vũ Thế giới 2012", vi phạm các quy định của pháp luật.

Ảnh Sao Việt Người nổi tiếng

10311992-10201171781095578-92393784-n-3fc7d.jpg

Trước đó, ngày 07/4/2014 Công ty cổ phần Vinperl đã đến làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc xử lý vi phạm của Diễm Hương và có văn bản chính thức đề xuất hình thức xử lý đối với Diễm Hương gửi Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Ngày 18/4/2014, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đã có Công văn số 295/NTBD trả lời Công ty cổ phần Vinperl chấp thuận đề nghị hình thức Cảnh cáo đối với Diễm Hương.

9echoahau-hehy-f4d31.jpg

Việc ban hành Quyết định cảnh cáo đối với Hoa hậu Diễm Hương, thay vì tước danh hiệu cũng là một quyết định mang tính nhân đạo của Cơ quan quản lý nhà nước và Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010.

Qua đó, nhằm tạo cơ hội cho Diễm Hương sửa sai, nhận thức pháp luật để khắc phục.