Hoa Tết - Ý nghĩa của cây nêu ngày Tết là gì? Cây Nêu có thể coi là một biểu tượng thiêng liêng của người Việt, mang lại những ý nghĩa sâu sắc và được nhiều vùng miền chọn trở thành tập tục riêng.

Trồng cây nêu đã trở thành tục lệ Tết phổ biến của các dân tộc Việt Nam: từ Kinh, Thái, Mường đến Ba Na, Gia Rai...

Trên ngọn nêu, người ta thường treo một túm lá dứa, lông gà, cành đa, lá thiên tuế, những chiếc khánh và con cá bằng đất nung, cùng một tán tròn bằng tre nứa dán giấy đỏ. Ngoài ra có nơi còn treo những chiếc đèn lồng, đèn xếp hoặc vài xấp tiền, vàng mã...

Hoa Tết - Ý nghĩa của cây nêu ngày Tết là gì?

Dù với dụng ý khác nhau, nhưng những vật treo trên cây nêu đều tượng trưng cho mong muốn bảo vệ con người, tạo lập hạnh phúc cho con người. Ví như lá dứa để dọa ma quỷ (vì ma quỷ sợ gai), không cho chúng vào quấy phá. Cái khánh đồng âm với "khánh" có nghĩa là "phúc": năm mới đem lại hạnh phúc cho gia đình. Cành đa tượng trưng cho điều lành và tuổi thọ. Tiền vàng mã để cầu tài, cầu lộc.

Lông gà là biểu tượng chim thần (một sức mạnh thiên nhiên giúp người). Đặc biệt, cây nêu còn coi là cây vũ trụ - nối liền Đất với Trời. Tán tròn bằng giấy đỏ tượng trưng cho Mặt Trời và ngọn nêu là nơi chim thần (sứ giả của Mặt Trời) đậu. Cuối năm (cuối mùa đông) mới trồng cây nêu để đầu năm ngọn nêu vươn lên đón ánh nắng xuân, sức sống xuân.

Tin được đọc nhiều: Quà Tết 2015

Nguồn: Lamsao.com