Cùng trải nghiệm, tìm hiểu về tập quán của thế giới động vật Châu Phi trong năm 2016 qua những loạt ảnh về thế giới động vật châu phi dưới đây để có cái nhìn tổng quát về hệ sinh thái động vật đa dạng ở vùng đất Châu Phi.

the-gioi-dong-vat-chau-phi-21-1-1-.jpg

the-gioi-dong-vat-chau-phi-21-1-2-.jpg

the-gioi-dong-vat-chau-phi-21-1-3-.jpg

the-gioi-dong-vat-chau-phi-21-1-4-.jpg

the-gioi-dong-vat-chau-phi-21-1-5-.jpg

the-gioi-dong-vat-chau-phi-21-1-6-.jpg

the-gioi-dong-vat-chau-phi-21-1-7-.jpg

the-gioi-dong-vat-chau-phi-21-1-8-.jpg

Nguồn: tổng hợp internet