Ngày tận thế trở thành sấm đồn khắp thế giới. Có rất nhiều người tin vào điều này xảy ra. Tuy nhiên, tại Việt Nam, giới trẻ có một cách nhìn nhận khá thú vị về ngày tận thế.

 

ngay-tan-the-giaoduc.net.vn5.jpg

ngay-tan-the-giaoduc.net.vn8.jpg

ngay-tan-the-giaoduc.net.vn10.jpg

ngay-tan-the-giaoduc.net.vn15.jpg

ngay-tan-the-giaoduc.net.vn16.jpg