Hài tết 2016: Tiểu phẩm hài "Xuân Cồ Bịt Trống" - Chiến Thắng. Danh hài Chiến Thắng vào vài ông thầy thánh xem bói vợ của anh Xuân cồ được thầy phán là phải sinh thêm một đứa con nữa gia đình mới trong ấm ngoài êm, Còn Anh Xuân Cồ làm phát thanh viên của thôn như vậy cũng oách lắm rồi....Mời các bạn cùng đón xem!

>> Chương trình hài tết đặc biệt: 12 Con Giáp

>> Hài tết 2015: Xông nhà - Công Lý, Bình Trọng

Hài tết 2016: Tiểu phẩm hài "Xuân Cồ Bịt Trống" - Chiến Thắng

Theo Youtube