Hài tết 2016: "Dòng họ lô đề" Quang Tèo, Giang Còi. Xem tiểu phẩm hài tết 2016 Giang Còi, Quang Tèo lùa bắt Giang Còi vì anh đi ăn chộm mía của Quang Tèo, Tiểu phẩm hài tết "Dòng họ lô đề" chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị các bạn những nụ cười sảng khoái.

>> Phim Hài Tết 2016 - "Lô Đề Cờ Bạc" - Quang tèo, Giang Còi

>> Hài Tết 2016 : Chôn Nhời 3 - Quang Thắng, Quốc Anh

Video hài tết 2016: "Dòng họ lô đề" Quang Tèo, Giang Còi

Hài tết 2016: "Dòng họ lô đề" Quang Tèo, Giang Còi

>> Xem thêm những tiểu phẩm hài tết 2016 trở về, hài tết Đại gia chân đất 2016, táo quân 2016

Nguồn tổng hợp theo youtube